Wim Houben

Ik ben een productontwerper die technologie toegankelijk en gebruiksvriendelijk maakt.

De afgelopen jaren heb ik echter een verontrustende trend opgemerkt: smartphones en sociale media zijn nuttige instrumenten, maar ze gaan hun oorspronkelijk doel voorbij.

Recent onderzoek toont aan dat tieners gemiddeld 4,5 uur per dag op social media doorbrengen. Daarnaast is er een direct verband aangetoond tussen het gebruik van sociale media en verhoogde depressiecijfers.

Tieners zijn nog nooit zo ongelukkig en eenzaam geweest als vandaag. Ze worstelen met het vinden van een balans, maar niemand doet iets.

Daarom ben ik De Onweerstaanbare Nieuwsbrief begonnen, waarmee ik ouders en opvoeders voorlicht over hoe ze samen met hun kinderen kunnen zoeken naar een gezonde tech-balans.